Verimlilik Genel Müdürlüğü; ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesine yönelik olarak verimlilik politika ve stratejileri hazırlamak, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmak, geliştirmek ve temiz üretim projelerini desteklemek amacıyla çalışmalarını yürütmektedir”


an image


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 75. Yıl Amfisinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK'ın katılımlarıyla "Sanayide Su Verimliliği" temasıyla gerçekleştirilen 3. Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından geniş bir yelpazede katılım sağlandı. "III. Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu" özellikle sanayide su verimliliği alanında firmaların çözüm çeşitliliğinin paylaşıldığı bir buluşma olarak tasarlandı. Devamı

an image


Verimlilik Genel Müdürlüğünün sürdürülebilir üretim alanındaki çalışmaları kapsamında imalat sanayinde sürdürülebilir üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması için sektörler bazında rehber dokümanlar hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır. Devamı

an image


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programlarından “Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı” çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte geliştirilen ve Küresel Çevre Fonu’na (GEF) sunulan KOBİ’lerde Enerji Verimli Elektrik Motorlarının Kullanımının Teşvik Edilmesi Projesi” kapsamında proje taslak raporu için çalıştay ve değerlendirme toplantıları, 12-13 ve 17 Kasım tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Devamı

an image


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, işletmelerin sürdürülebilir üretim faaliyetlerinin desteklenmesi görevi kapsamında bilinçlendirme ve kapasite geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, her yıl ülkemizin önde gelen üniversitelerinden birinin katkısıyla düzenlenen Sürdürülebilir Üretim Sempozyumlarının üçüncüsünün İzmir’de, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü işbirliğinde, 16 Aralık 2015 tarihinde bir gün sürecek bir etkinlik olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Devamı

an image


Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı (UNEP/MAP), Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Bölgesel Faaliyet Merkezi (SCP/RAC) ve UNEP Teknoloji, Sanayi ve Ekonomi Birimi (UNEP-DTIE) tarafından yürütülen SwitchMed Programı bünyesinde bu yıl ilk kez düzenlenen” SwitchMed Connect” etkinliği 29-30 Ekim 2015 tarihlerinde Barselona’da düzenlendi. Devamı

an image


Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM), Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından birlikte yönetilen Küresel Kaynak Verimliliği ve Temiz Üretim Ağı’nda (The Network for Resource Efficient Cleaner Production-RECPnet), 2013 yılı Mayıs ayından bu yana Türkiye’yi gözlemci üte statüsünde temsil etmektedir. Ulusal Temiz Üretim Merkezi fonksiyonunu üstlenen TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Merkezi de, RECPnet ağında 2014 yılından beri gözlemci üye olarak temsil edilmektedir. Devamı

an image


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programlarından “Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı” çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte geliştirilen ve Küresel Çevre Fonu’na (GEF) sunulan Proje kapsamında detaylı istişare ve paydaş toplantıları, 28 Eylül - 2 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirildi. Devamı

an image


Çalıştay sonuç raporu, çalıştayın amacı ve kapsamını, çalıştay programının akışını, Türkiye'de ve Almanya'da bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar ve kullanılan işleyiş modelleri hakkında genel bilgileri, çalıştay oturumlarında paydaş kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan katkı ve değerlendirmeleri ve son olarak Türkiye'de bir temiz üretim / kaynak verimliliği ağı oluşturulması ve işletmelerin finansal ve teknik desteğe ulaşması sürecine yönelik çıkarımları ve önümüzdeki dönem için planlanan çalışmaları içermektedir. Devamı

an image


İstanbul Sanayi Odası (İSO), enerjinin verimli kullanımına yönelik olarak verilen devlet teşvik ve destekleri ve sanayicilerin bu desteklerden yararlanma oranı konusunda bilgi alışverişinde bulunmak üzere kamu yetkilileri ile sanayicileri İstanbul'da bir araya getirdi. Devamı

an image


Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yürütülen "Sanayide Düşük Verimli Motorların Dönüşümü Programı" kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği yapılarak Küresel Çevre Fonu (GEF) 6. Dönemi'ne sunulmak üzere, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Enerji Verimli Motorların Kullanımının Geliştirilmesi" adlı proje teklifi hazırlandı. BSTB'nin yürütücüsü olacağı proje teklifi, fonlanmanın değerlendirilmesi için Türkiye'deki GEF odak noktası olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı aracılığıyla geçtiğimiz ay GEF Konseyi'ne iletilmişti. Akabinde, GEF Konseyi'nden yapılan açıklama ile projenin ilk aşamayı geçerek Haziran Konseyi'ne alınmasının uygun bulunduğu bildirildi. Devamı

an image


2015 Verimlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Konya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası ve KTO Karatay Üniversitesi tarafından organize edilen "Sürdürülebilir Üretim ve Eko-verimlilik" Paneli 4 Mayıs 2015 tarihinde Konya Ticaret Odası Kongre Salonunda gerçekleştirildi. Devamı

an image


Bakanlığımız tarafından yılda iki kez düzenlenen İl Müdürlükleri Bölge İstişare Toplantıları Ardahan, Balıkesir, Çorum, Denizli, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Tunceli ve Yalova illerinde 9-10 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. Devamı

an image


"Türkiye Yeşil İşler Konferansı", 26 Mart 2015 tarihinde, Ankara Mövenpick Otelde gerçekleştirilmiştir. Konferans, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yürüttüğü ve Flaman Hükümeti tarafından fonlanan "Yeşil Ekonomide İnsana Yakışır İşler" (Decent Work In The Green Economy) projesinin kapanışı kapsamında, projede yer alan görev gücü üyeleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların katılımıyla düzenlenmiştir. Devamı

an image


Türk-Alman Bilim Yılı kapsamında 19 ve 20 Mart 2015 tarihlerinde Bilkent Otel'de gerçekleştirilen çalıştaya kaynak verimliliği konularında çalışmalar yürüten kamu ve özel sektör temsilcileri; Organize Sanayi Bölgeleri, sektör birlikleri, kaynak verimliliği/temiz üretim konusunda finansman sunan Kalkınma Ajansları ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katılım sağladılar. Devamı

an image


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 12 Şubat 2015 tarihinde "İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergelerini" yayımladı. Sektörel kapsamı ve içerdiği konu başlıkları bakımından bir ilk niteliğinde olan bu çalışma ile imalat sanayine ait 24 alt sektörün sürdürülebilir üretim açısından gelişimini somut olarak izlemek ve değerlendirmek mümkün olabilecek. Devamı


"Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" 10 Mart 2015 tarih ve 29291 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devamı

an image


T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 19-20 Mart 2015 tarihlerinde Ankara'da "Türkiye'de Temiz Üretim/Kaynak Verimliliği Alanında Hizmet Sağlamaya Yönelik İşletim ve Finansman Modelleri Çalıştayı" düzenlenecektir. Devamı

an image

10. Kalkınma Planı kapsamında Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen "Sanayide Düşük Verimli Elektrik Motorlarının Dönüşümü Programı" çerçevesinde yürütülen bilinçlendirme toplantıları ülke genelinde devam ediyor. Bu kapsamda Sivas Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün organize ettiği toplantı 26 Şubat 2015 tarihinde Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında (STSO) gerçekleştirildi. Devamı

an image

Bursa Tekstil Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) tarafından, "Günümüz dünya ticaretinde bir pay sahibi olabilmek; ulusal bir temiz üretim politikasının belirlenmesi, benimsenmesi ve bu politikanın hızla ve kararlılıkla hayata geçirilmesi ile mümkündür." vurgusundan yola çıkılarak her yıl düzenlenmesi planlanan "Tekstilde Sürdürülebilir Temiz Üretim Günleri"nin ilki 5 Şubat 2015 Perşembe günü Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Devamı

an image

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde "Sanayide Dönüşüm için Yaşam Döngüsü Analizi ve Enerji Verimliliği" temasıyla düzenlenen "Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2014" 9 Aralık 2014 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Devamı

an image

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında yer alan "Sanayide Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi" bileşeni eylem planı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sorumluluğunda yürütülmekte olup söz konusu bileşenin en önemli alanlarından biri, "Sanayide Kullanılan Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü"dür. Bu kapsamda, Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) koordinasyonunda oluşturulan çalışma grubu konuyla ilgili tüm tarafların katılımıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Devamı

an image

Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motor sistemlerinin dönüştürülmesine yönelik yürütülecek faaliyetlere ve tedbirlere ilişkin; Bakanlığımızın ilgili birimleri,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, Kalkınma Bankası ve TSE'nin temsilcilerinin de katıldığı Çalışma Grubu toplantısının ikincisi 30 Ekim 2014 tarihinde VGM'de gerçekleştirildi. Devamı

an image

Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen 10. Kalkınma Planı "Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması" bileşeni kapsamında sanayide elektrik motorlarının dönüşümüne yönelik bir çalışma grubu oluşturuldu. Konuyla ilgili tüm paydaş kurum/kuruluşların üye olarak yer aldığı çalışma grubu, ilk toplantısını 19 Eylül 2014 tarihinde Verimlilik Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirdi. Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motor sistemlerinin dönüştürülmesine ilişkin olarak alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalara yönelik bir yol haritası belirlemek amacıyla gerçekleştirilen toplantıya; Bakanlığımızın ilgili birimlerinin yanısıra, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, KOSGEB ve TSE‘nin üst düzey temsilcileri katıldı. Devamı

an image

2013K100190 Proje Numarası ile 2014 yılı Yatırım Programı kapsamında Verimlilik Genel Müdürlüğü sahipliğinde, TÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz üretim Enstitüsü tarafından yürütülen ve sanayide hammadde, enerji ve suyun sürdürülebilir ve verimli kullanımı ile elde edilebilecek potansiyel faydaların niceliksel olarak ortaya konulmasını amaçlayan "Sanayide Kaynak Verimliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi" kapsamında ele alınacak alt sektörlerin belirlenmesi amacıyla sektör temsilcileri, akademisyenler, TÜBİTAK MAM ve VGM ruzmanlarının katılımıyla 16 Temmuz 2014 tarihinde Gebze'de çalıştay düzenlenmiştir. Devamı

an image

Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından hazırlanan TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) tarafından yürütülen "Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi" Projesi'nin İzleme Toplantısı 18 Haziran 2014 tarihinde VGM'de yapıldı. Devamı

an image

İşletmeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılmasını ve verimliliği artırma konusunda yürütülen projeleri kamuoyuna duyurmayı amaçlayan Verimlilik Proje Ödülleri, ülkemiz genelindeki büyük, orta, küçük ve mikro olmak üzere her ölçekteki işletmelerimize ve kamu kurumlarına yönelik olarak düzenlenmektedir. Devamı

an image

Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından düzenlenen 2014 Verimlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli Sanayi Odası'nın desteğiyle organize edilen "Ulusal Temiz Üretim Merkezi ve Sanayide Eko-Verimlilik Paneli" 6 Haziran 2014 tarihinde Wellborn Otel'de gerçekleştirildi. Devamı

an image

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 6 Haziran 2014 tarihinde 2014 Verimlilik Haftası kapsamında Konya'da gerçekleştirilen "AB Çevre Politikası ve Temiz Üretim Paneli" Konya Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Devamı

an image

2014 Verimlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Eko-Verimlilik ve İnovasyon" Paneli, Balıkesir Valiliği'nin ev sahipliğinde, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Konferans salon'unda 5 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Devamı

an image

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Sürdürülebilirlik Akademisi işbirliğiyle ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın katılımıyla gerçekleştirilen 2. Gaziantep Enerji Zirvesi'nde "Sanayide Enerji Verimliliği Ödülleri" de ilk kez sahiplerini buldu.... Devamı

an image

"İskenderun Körfezi'nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi"nin kapanış etkinliği, 19-20 Şubat 2014 tarihlerinde Ankara'da "Endüstriyel Simbiyoz Konferansı 2014" olarak gerçekleştirildi... Devamı

an image

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz ile Türkiye'de alanında bir ilk olan ve internet üzerinden yayın yapan TEB Kobi Tv'nin gerçekleştirmiş olduğu röportaj... Devamı

an image

Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile yürütmüş olduğu işbirlikleri kapsamında, 13 Kasım 2013 Çarşamba günü "I. Yaşam Döngüsü Değerlendirme Toplantısı" düzenlenecektir. Devamı..

an image

Verimlilik Genel Müdürlüğü, UNEP DTIE işbirliği ile Türkiye'de "Karbon Ayak İzi" Eğitimleri düzenleyecektir. Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek eğitimlerden ilki 7-8 Kasım 2013 tarihleri arasında Ankara I. OSB Müdürlüğü'nde (Sincan OSB), ikincisi ise 11-12 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul Sanayi Odası'nda gerçekleşecektir. Devamı..

an image

Bölgesel Çevre Merkezinin 30 Eylül-5 Ekim 2013 tarihleri arasında İtalya'da Uluslararası Venedik Üniversitesinde (VIU) düzenlediği "Balkanlar ve Türkiye için Sürdürülebilirlik Eğitimi"nin amacı Rio+20 sonrası girişim ve stratejilerin tartışmaya açılarak bölgesel bir işbirliğinin oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Devamı..

an image

AB İşletme ve Sanayi Politikası ile Çevre Müktesebatı Alanında Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün (VGM) Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi konulu Avrupa Birliği SEI projesi kapsamında "Yaşam Döngüsü Değerlendirme" ve "Eko-Etiketleme" eğitimleri 30 Eylül-2 Ekim 2013 tarihleri arasında Verimlilik Genel Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi. Devamı..

an image

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen, kamu ve özel sektörden sürdürülebilir iş liderlerini, sürdürülebilir gelecek için buluşturan ve 5. yılında “İş Dünyasında Değişim Zamanı” temasıyla gerçekleştirilen "Yeşil İş Konferansı", 17-18 Eylül tarihlerinde İstanbul Swiss Otel'de gerçekleştirildi Devamı..

an image

3. Kaynak Verimliliği ve Temiz Üretim Küresel Ağ Konferansı, 4-6 Eylül 2013 tarihleri arasında İsviçre'nin Montrö kentinde gerçekleştirildi. Kaynak Verimli Temiz Üretim Küresel Ağı (RECPnet) üyesi ülkelerin katılımıyla ve UNIDO-UNEP koordinasyonunda düzenlenen Konferansa, 55 ülkeden, üst düzey yöneticiler ve diğer kurum temsilcilerinden oluşan 155 kişi katılım sağladı. Söz konusu konferansa ilk kez davet edilen ülkemizi, Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz ile Sanayi ve Teknoloji Uzmanları M. Hürol Mete ve Selin Engin temsil etti. Devamı..

an image

Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından birlikte yönetilen Kaynak Verimli Temiz Üretim Küresel Ağı'na (RECPnet) Türkiye'nin üyeliği için Verimlilik Genel Müdürlüğünce geçtiğimiz yıl yapılan başvuru kabul edildi. Üyeliğin kabulüne ilişkin resmi açıklamayı yapan UNIDO Türkiye Direktörü Süleyman Yılmaz, 2010 yılında 41 ülkenin katılımıyla kurulan ağa Türkiye'nin gözlemci statüsünde kabulünün , ülkemiz açısından önemli açılımlar doğuracağını belirtti. Devamı..

an image

Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı Şirketi desteğiyle Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından yürütülen "İskenderun Körfezi'nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi" kapsamında, sürdürülebilir üretim konusunda üniversiteler, araştırma kurumları, sanayi kuruluşları ve finansman sağlayıcılar arasında proje işbirlikleri yaratılması amacıyla düzenlenen "Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliği 11 Nisan 2013 tarihinde Adana Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Devamı..

an image

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Hacettepe Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde "Türk Sanayicisi Geleceği Planlıyor: Temiz Üretim ile Sürdürülebilir Sanayiye Doğru" temasıyla düzenlenen "Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu" 10 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirildi. Devamı..

an image

Güney Kore Bilgi Değişimi Programı (Knowledge Sharing Program-KSP) kapsamında yürütülen "Türkiye için Sınai Rekabet Gücü Politikaları Projesi"nin Politika Diyaloğu ve Kapanış Toplantısı 27 Mart 2013 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi." Devamı..

an image

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) işbirliğiyle gerçekleştirilen "İzmir Sürdürülebilir Kalkınma Diyaloğu Konferansı"nda iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. 2012 Haziranında gerçekleştirilen Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nın ardından, Türkiye'deki ikinci değerlendirme toplantısı İzmir Hilton Oteli Balo Salonu’nda düzenlendi. Sürdürülebilir kalkınma konusunda Türkiye'nin önde gelen isimlerinin bir araya geldiği konferansta İzmir'deki sürdürülebilir kalkınma araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması hedefi de tartışıldı. Devamı..

an image

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)-Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliğinde ve Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı Şirketi (BTC Şti.) desteğiyle yürütülen İskenderun Körfezi'nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında Endüstriyel Simbiyoz (ES) yaklaşımının Kalkınma Ajansları Bölge Planları gündemine alınması amacıyla bir çalıştay gerçekleştirildi.
Kalkınma Bakanlığı işbirliğinde 31 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen çalıştayda işletmeler arasında atık madde ve enerji değişimi başta olmak üzere hammadde, enerji, su, insan, arazi ve benzeri her türlü kaynağın etkin kullanılması ve optimize edilmesi anlamına gelen endüstriyel simbiyoz yaklaşımının tanıtılması, dünyadaki iyi örneklerin paylaşılması ve bölgesel kalkınma ile ilişkisinin değerlendirilmesini hedefleyen oturumlara yer verildi. Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen panelde Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından Endüstriyel Simbiyoz konusu ile yakından ilişkili olan Eko-Verimlilik alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. Devamı..

an image

Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından, “eko-verimlilik merkezi kurulması” ve “ulusal verimlilik stratejisi” çalışmalarında yeşil büyüme konusunda öncü ülkelerden Güney Kore deneyimlerinin ülkemize aktarılması amacıyla bir teknik işbirliği projesi yürütülmektedir. Güney Kore Strateji ve Maliye Bakanlığınca koordine edilen “Bilgi Değişimi Programı (Knowledge Sharing Program-KSP)” kapsamında Mayıs 2012’den bu yana yürütülen “Türkiye için Sınai Rekabet Edebilirlik Politikası: Verimlilik ve Temiz Üretim Alanında Kore Deneyimlerinin Paylaşılması” projesi kapsamında söz konusu alanlarda ülkemiz için bir yol haritası çizilmesi amaçlanmaktadır. Devamı..

an image

TÜBİTAK ve Türkiye’deki İngiltere Bilim ve İnovasyon Ağı ortaklığında 17 Ocak 2013 tarihinde İstanbul’daki İngiltere Baskonsolosluğu’nda düzenlenen Türkiye-İngiltere Üretimde Enerji Verimliliği Konferansı’na Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından katılım sağlanmıştır. Konferansta Türkiye ve İngiltere’den üretimde ve çeşitli uygulamalarda enerji ve kaynak verimliliği ile ilgili araştırma ve teknoloji gündem konuları ve işbirlikleri farklı boyutları ile ele alınmıştır. Bu bağlamda, Konferansa Türkiye ve İngiltere’deki çeşitli üniversite ve özel sektör kuruluşları ile İngiltere Enerji Araştırma Merkezi ve TÜBİTAK-MAM Enerji Enstitüsü’nden farklı konulardaki uzmanlar konuşmacı olarak katılım sağlamıştır. Katılımcılar, sürdürülebilir üretim, imalat ve inşaat sektörlerinde enerji verimliliği, düşük karbonlu enerji, İngiliz sanayisinde enerji kullanımı ve karbon hesapları, inşaat sektöründe enerji tasarrufu, yalıtım malzemeleri vb. konularda sunumlar yapmışlardır.

an image

ECO-INNOVERA, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı (ÇP) kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir.ECO-INNOVERA, uluslararası ortaklık hedefleyen bir organizasyon olmakla birlikte, projelere verilen maddi destek ulusal destek fonları tarafından sağlanmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerine ait proje başvuruları hem çağrının (uygunluk) kriterleri hem de 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Destek Programı Uygulama Esasları kapsamında değerlendirilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

an image

Sürdürülebilir Toplum Vakfı (Sustainable Society Foundation – SSF) tarafından yayınlanan Sürdürülebilir Toplum 2012 Endeksi açıklanmıştır. İlgili endeks, 151 ülkeye ait refah ve sürdürülebilirlik verilerini ortaya koymakta, diğer ülkelerle kıyaslama yapma imkanı sunmakta ve zaman içindeki gelişmeleri gözlemlemeye de imkan tanımaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

an image

UNEP/SETAC Yaşam Döngüsü Girişimi Sekreterliği tarafından 6-9 Kasım 2012 tarihlerinde Fransa'nın Lille kentinde "Yaşam Döngüsü Analizi" temalı konferans ve "Yaşam Döngüsü Yönetimi" konulu bir çalıştay gerçekleştirildi. Sunumlar dışında, özellikle işbirliği ağları oluşturmaya yönelik çeşitli faaliyetlerin de yer aldığı, 22 ülkeden temsilci ve 60 konuşmacının yer aldığı programa Verimlilik Genel Müdürlüğü'nü temsilen Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Şakir Karakaya katıldı.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından, Avrupa Komisyonu, Yaşam Döngüsü Girişimi (LCI) ve Çevre Toksikolojisi ve Kimyası Topluluğu (SETAC) işbirliği ile 12-16 Kasım 2012 tarihleri arasında "Karbon ve Su Ayak İzi Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı" düzenlendi. Fransa’nın Başkenti Paris'te düzenlenen ve çeşitli ülkelerden uzmanların eğitildiği Çalıştaya Verimlilik Genel Müdürlüğü'nü temsilen Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Özlem Durmuş katıldı. Devamı...

an image

"Rio+20 Konferansı Sonrasında Türkiye İçin Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Toplantısı”, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve WWF-Türkiye evsahipliğinde 4 Ekim’de Ankara Plaza Otel’de gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı toplantıda Türkiye için doğru sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin tanımlanması ve izlenecek mekanizmaların belirlenmesi amaçlandı. Devamı..


an image

EPESUS Projesi’nin kapanış toplantısı 24 Ağustos 2012 Cuma günü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 2009 yılının Ağustos ayında başlayan ve Ekodenge Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. koordinatörlüğünde yürütülen projenin kapanış toplantısında ilk olarak Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından “AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP)” hakkında bilgi verilmesinin ardından, Ekodenge Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından projeye ilişkin bir sunum yapılmıştır. Öğleden sonra ise projenin Türkiye’deki ortaklarının (Verimlilik Genel Müdürlüğü, KOSGEB, Ankara Sanayi Odası 1. OSB, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Türk Katı Atık Komitesi (KAKAD), TEKPORT Ltd. Şti.) katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. Proje hakkında daha detaylı bilgiye www.epesus.net bağlantısından ulaşılabilir.